Wyróżnione
Dodano 2 lata temu

Materiałowy obieg zamknięty narzędzi z wolframu wg. BMW

(1 opinia)

W ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju BMW Group kładzie szczególny nacisk na surowce należące do tak zwanych minerałów z regionów ogarniętych konfliktami.

Obejmuje to rudy, których wydobycie i sprzedaż wiążą się często z naruszaniem norm środowiskowych i społecznych. Przykładem tego jest wolfram: niegdyś niedoceniany jako uciążliwy produkt uboczny wydobycia cyny, ponieważ rudę cyny „zjadał jak wilk” i dlatego otrzymał swoją nazwę. Musiało upłynąć kilkaset lat, zanim doceniono szczególne właściwości twardego stopu: ciężki jak złoto, twardy jak diament i dziesiątki razy bardziej odporny na wysokie temperatury niż żelazo. Dziś można go znaleźć na przykład w alarmach wibracyjnych telefonów komórkowych, we włóknach żarówek, ale także w wiertłach i frezach przemysłowych maszyn stosowanych w produkcji samochodów.

Recykling narzędzi z zakładów w Niemczech i Austrii pozwala zaoszczędzić siedem ton wolframu rocznie • Zużycie energii mniejsze o 70% i emisja CO2 mniejsza o ponad 60% w porównaniu ze stosowaniem wolframu pierwotnego • Wendt: „Do 2030 r. zwiększymy znacznie udział surowców pochodzących z recyklingu i wykorzystamy surowce wielokrotnie w gospodarce o obiegu zamkniętym”.

BMW Group wprowadziła teraz zamknięty obieg materiałowy dla tego szczególnego metalu i zbiera stare wiertła oraz frezy w swoich zakładach w Niemczech i Austrii w celu poddania ich recyklingowi. Z uzyskanego w ten sposób wolframu wtórnego produkuje się następnie nowe narzędzia do wiercenia i frezowania. Zmniejsza to zapotrzebowanie na wolfram o siedem ton rocznie. W porównaniu ze stosowaniem wolframu pierwotnego zużycie energii zmniejsza się o 70%, a emisja CO2 o ponad 60%.

— Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych odgrywa kluczową rolę w naszych celach zrównoważonego rozwoju. Do 2030 r. zwiększymy znacznie udział surowców pochodzących z recyklingu i wykorzystamy surowce wielokrotnie w gospodarce o obiegu zamkniętym. Dotyczy to stosowania w pojeździe, ale także tworzenia wartości jako całości – powiedział dr Andreas Wendt, członek zarządu BMW AG ds. zakupów i sieci dostawców, i dodał: — Liczy się każdy gram, w przypadku którego, możemy zapewnić, że chroni on zasoby naturalne i nie przyczynia się do naruszania norm środowiskowych i społecznych.

Unia Europejska już podjęła działania: na początku 2021 r. weszło w życie nowe „Rozporządzenie w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami”, które zaostrzyło wymagania dotyczące importu czterech minerałów z regionów ogarniętych konfliktami – złota, cyny, tantalu i wolframu.

Ze złomu powstają nowe narzędzia

Narzędzia z twardego stopu składają się głównie z wolframu i są używane na przykład w zakładzie BMW Group w Steyr do wysoce precyzyjnej obróbki obudów do napędów elektrycznych. Pod koniec ich okresu użytkowania są zwykle odsprzedawane jako złom. W czerwcu 2021 roku BMW Group zacznie stopniowo zbierać ten złom narzędziowy w swoich zakładach w Niemczech i Austrii i poddawać go recyklingowi w Wolfram Bergbau und Hütten AG w Austrii. Złom narzędziowy zawiera średnio ponad 80% wolframu, który specjalną metodą przerabiany jest na wolfram wtórny w postaci proszku. Wykorzystywana do tego energia elektryczna pochodzi w 100% z odnawialnych, regionalnych źródeł energii.

Z ciemnoszarego proszku wolframu można następnie wyprodukować nowe narzędzia. W ramach projektu pilotażowego BMW Group zaprezentowała już ten obieg materiałowy z niewielką ilością złomu narzędziowego i zleciła producentowi narzędzi Guhring KG w Berlinie produkcję wierteł i frezów z wolframu pochodzącego z recyklingu. Te wiertła i frezy są już ponownie używane w zakładach BMW Group. Po pomyślnym wdrożeniu projektu pilotażowego ten obieg materiałowy jest obecnie rozszerzany o złom narzędziowy z twardego stopu ze wszystkich zakładów BMW Group w Niemczech i Austrii. Każdego roku zakłady te wytwarzają prawie dziewięć ton złomu z narzędzi ze stopów twardych, które zawierają średnio ponad siedem ton wolframu nadającego się do recyklingu. Około połowa tego przypada na zakład BMW Group w Steyr w Austrii.

Prawie całkowita przejrzystość łańcucha dostaw „3TG”

Już w 2012 roku BMW Group zidentyfikowała w swojej strategii materiałowej szczególnie krytyczne surowce i materiały z perspektywy zrównoważonego rozwoju. BMW Group stale analizuje te priorytetowe surowce i materiały pod kątem ich wpływu na środowisko i społeczeństwo w całym łańcuchu dostaw.

Szczególną rolę odgrywają tu minerały z regionów ogarniętych konfliktami: cyna, tantal, wolfram i złoto, które od angielskich inicjałów (tin, tantalum, tungsten, gold) są również nazywane „3TG”. BMW Group postawiła sobie za cel pełną przejrzystość całego łańcucha dostaw 3TG i już w 2019 roku wraz ze swoimi dostawcami osiągnęła niemal 100-procentową identyfikowalność minerałów 3TG zawartych w komponentach i narzędziach. Ponadto BMW Group pracuje nad stałym zwiększaniem udziału certyfikowanych stopów w łańcuchu dostaw. Zespół BMW Group ds. minerałów z regionów ogarniętych konfliktami oferuje dostawcom szkolenia, informacje i wsparcie w tym zakresie.

BMW Group jest członkiem inicjatywy odpowiedzialnego gospodarowania minerałami (ang. Responsible Minerals Initiative, RMI) i poprzez swoje zaangażowanie promuje zrównoważone wykorzystanie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami. W celu lepszego zrozumienia procesów związanych z przetwarzaniem minerałów dział zakupów BMW Group przeprowadza co roku wybrane wizyty na miejscu w europejskich hutach. Wolfram Bergbau und Hütten AG jest również członkiem inicjatywy odpowiedzialnego gospodarowania minerałami (ang. Responsible Minerals Initiative).

Dodaj komentarz