Facebook Icon Facebook Icon

Motto: Najlepszą pracę dostaje ten, kto może ją wykonać bez zrzucania odpowiedzialności na innych i przychodzenia z usprawiedliwieniami, dlaczego jej nie wykonał Napoleon Hill

string(5) "Prawo"

Category: Prawo