HOT!
Dodano 1 rok temu

Innowacyjna technologia w Pan America 1250 Special

(1 opinia)

Kierowca może użyć przycisku MODE na przełącznikach po prawej stronie, aby zmienić aktywny tryb jazdy podczas jazdy motocyklem lub podczas postoju, z pewnymi wyjątkami. Po wybraniu trybu jazdy na wyświetlaczu pojawia się jego unikatowa ikona.

Tryby jazdy można wyłączyć w menu ustawień na wyświetlaczu, z wyjątkiem trybu Road. Tryby jazdy Custom wymagają ich włączenia przez kierowcę za pośrednictwem tego menu ustawień, zanim będzie można je wybrać za pomocą przycisku MODE.

Tryby jazdy Uwagi Pan America Pan America Special
Rain (Deszcz)   x x
Road (Droga) Domyślny na kilku rynkach x x
Sport   x x
Off-Road Tylne koło – ABS włączony x x
Off-Road Plus Tylne koło – ABS wyłączony x x
Custom Off-Road Tylne koło – ABS włączony   x
Custom Off-Road Plus Tylne koło – ABS wyłączony   x
Custom A Tylne koło – ABS włączony x x
Custom B Tylne koło – ABS włączony   x
  • Tryb Sport (Sport): Zapewnia kierowcy najsilniejszą relację z motocyklem, dostarczając bezpośrednich i emocjonujących wrażeń z jazdy. Kierowca może w pełni wykorzystać potencjał maszyny w bezpośredni i precyzyjny sposób, mając do dyspozycji pełną moc oraz najszybszą reakcję przepustnicy. Układ C-TCS jest ustawiony na najniższy poziom ingerencji odpowiedni do jazdy po drogach, a hamowanie silnikiem jest mocniejsze. W modelu Pan America™ 1250 Special tryb Sport zwiększa również stopień tłumienia zawieszenia, aby zapewnić motocykliście lepsze wyczucie maszyny przy wyższych prędkościach.
  • Tryb Road (Droga): Przeznaczony do codziennego użytku, zapewnia zrównoważone osiągi. Tryb ten oferuje mniej agresywną reakcję przepustnicy i mniejszą moc silnika w średnim zakresie obrotów niż tryb Sport, przy wyższym poziomie ingerencji układów C-ABS i C-TCS. W modelu Pan America 1250 Special ustawienie tłumienia zawieszenia w trybie Road zapewnia bardziej miękką jazdę w porównaniu do trybu Sport.
  • Tryb Rain (Deszcz): Został zaprojektowany do jazdy w deszczu lub innych warunkach ograniczonej przyczepności. Tryb Rain jest również odpowiednim ustawieniem dla tych, którzy chcą oswoić się z motocyklem. Reakcja przepustnicy i moc wyjściowa są zaprogramowane tak, aby znacznie ograniczyć tempo przyspieszania i siłę hamowania silnikiem, a także wybrane są najwyższe poziomy ingerencji systemów C-ABS i C-TCS. W modelu Pan America 1250 Special tryb Rain dostosowuje również tłumienie zawieszenia do ustawienia komfortowego.
  • Tryb Off-Road: Przeznaczony do jazdy po nieutwardzonych drogach i jazdy w łatwym terenie. Silnik dostarcza moc w średnim zakresie obrotów, a krzywa momentu obrotowego jest dostosowana do jazdy off-road – szczytowy moment obrotowy oraz moc są niższe w górnej części zakresu obrotów. W trybie Off-Road układ C-ABS jest aktywny na obu kołach, z poziomem ingerencji dopasowanym specjalnie do luźnych, nieutwardzonych nawierzchni. Ingerencja układu C-TCS jest ustawiona na tym samym poziomie co w trybie Sport. W modelu Pan America 1250 Special tryb Off-Road dostosowuje tłumienie zawieszenia do jazdy terenowej, aby zapewnić lepszą kontrolę na nierównych nawierzchniach.
  • Tryb Off-Road Plus:** Ten tryb jest przeznaczony dla doświadczonych kierowców w najtrudniejszych sytuacjach jazdy terenowej – najlepiej gdy motocykl jest wtedy wyposażony w akcesoryjne opony terenowe z działu Harley-Davidson® Genuine Motor Parts & Accessories. Celem jest zapewnienie kierowcy możliwości używania hamulców i mocy silnika do kontrolowania motocykla na luźnej nawierzchni lub przy większych przeszkodach – można na przykład użyć tylnego hamulca do zablokowania tylnego koła w kontrolowanym poślizgu lub użyć mocy silnika do podniesienia przedniego koła, aby łatwiej pokonać przeszkodę. Wydajność silnika jest taka sama jak w trybie Off-Road. Funkcja ABS na tylnym kole jest wyłączona, a także funkcja połączonych hamulców i układ DSCS. Układ TCS jest ustawiony na najniższy poziom ingerencji. Ograniczenie unoszenia się przedniego i tylnego koła jest również wyłączone. Działanie w zakręcie układów TCS oraz ABS przedniego koła jest wyłączone, co oznacza, że systemy te będą funkcjonować ze stałym poziomem ingerencji niezależnie od kąta pochylenia motocykla. W modelu Pan America™ 1250 Special w trybie Off-Road Plus zawieszenie jest ustawione na niższy poziom tłumienia początkowego w celu zwiększenia podatności na zwiększone obciążenia zawieszenia – nierówności na trasie, przeszkody lub lądowanie po oderwaniu od gruntu.

Uwaga: Tryb Off-Road Plus można wybrać jedynie wtedy, gdy motocykl jest w trybie Off-Road oraz jest zatrzymany i ma uruchomiony silnik. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku trybu (Mode) spowoduje wybranie trybu Off-Road Plus. Można wyjść z trybu Off-Road Plus, naciskając w dowolnym momencie przycisk Mode. Tryb zmieni się wówczas z powrotem na Off-Road, po czym motocyklista może ponownie użyć przycisku Mode do ustawienia jakiegokolwiek innego trybu jazdy.

** Motocykl Pan America™ został zaprojektowany do jazdy po drogach i umiarkowanego użytkowania w terenie, co oznacza jazdę na utwardzonych i żwirowych nawierzchniach lub przygotowanych trasach, ale nie obejmuje wyścigów torowych, rajdów lub podobnych zastosowań.

  • Tryb Custom: Tryb niestandardowy umożliwia motocykliście utworzenie zestawu charakterystyk osiągów zgodnie z osobistymi preferencjami lub na specjalne okazje. Tworząc tryb Custom, można zdefiniować swoje własne ustawienia oddawania mocy, hamowania silnikiem, reakcji przepustnicy, ingerencji układów C-TCS i C-ABS oraz poziomu tłumienia zawieszenia (tylko model Pan America 1250 Special) w określonych zakresach. W motocyklach Pan America 1250 Special wyposażonych w opcjonalną funkcję adaptacyjnej wysokości jazdy (system ARH) użytkownik może regulować czas działania funkcji obniżania lub wyłączyć ją. Można utworzyć jeden tryb Custom w przypadku modelu Pan America 1250 oraz maksymalnie trzy różne tryby Custom (Custom A, Custom B i Custom Off-Road) w przypadku modelu Pan America 1250 Special. (opcje trybów Custom są podane w tabeli poniżej)

  • Tryb Custom Off-Road Plus:** Podobnie jak w przypadku trybu Off-Road Plus, tryb Custom Off-Road Plus w modelu Pan America™ 1250 Special jest przeznaczony dla doświadczonych motocyklistów w najtrudniejszych sytuacjach jazdy terenowej – najlepiej gdy maszyna jest wtedy wyposażona w akcesoryjne opony terenowe z działu Harley-Davidson® Genuine Motor Parts & Accessories. W tym trybie zachowane zostaną ustawienia pracy silnika wybrane przez użytkownika dla jego trybu Custom Off-Road, lecz wybrane zostaną wszystkie pozostałe ustawienia trybu Off-Road Plus.

Dodaj komentarz