Dodano 2 lata temu

BMW angażuje się w ochronę morskich głębin

(Brak opinii)

BMW Group rozpoczyna inicjatywę mającą na celu ochronę głębin morskich, a tym samym wspiera pracę WWF Niemcy. We wspólnej deklaracji BMW Group wspólnie z innymi przedsiębiorstwami z różnych branż zobowiązała się do powstrzymania od wykorzystywania minerałów pozyskiwanych z głębin morskich oraz od finansowania wydobycia głębinowego do momentu, aż konsekwencje wydobycia głębinowego zostaną w całości naukowo zbadane i będzie można zagwarantować odpowiednią ochronę środowiska morskiego.

Patrick Hudde, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw i zarządzania pośrednim nabywaniem surowców BMW Group: — BMW Group dąży do tego, aby stać się jednym z najbardziej zrównoważonych producentów samochodów i wprowadza wysokie standardy w swoich łańcuchach dostaw. W szczególności pozyskiwanie zasobów wymaga najwyższej ostrożności. W chwili obecnej wiedza naukowa nie jest wystarczająca, aby dokonać oceny zagrożeń ekologicznych wynikających z górnictwa morskiego. W związku z tym surowce pochodzące z górnictwa głębinowego nie są obecnie rozwiązaniem dla BMW Group.

Z powodu ogólnie wzrastającego popytu na surowce, złoża w głębinach morskich wzbudzają ostatnio większe zainteresowanie. Szczególną uwagę przedsiębiorstw wydobywczych mogą wzbudzić między innymi konkrecje manganowe (konkrecje polimetaliczne), bogate w kobalt skorupy żelaza i manganu, jak również złoża masywnych siarczków oraz osady rudy. Niektórzy specjaliści widzą w tym atrakcyjną alternatywę dla minerałów pochodzących z górnictwa lądowego. Jednak ze względu na niewystarczające badania naukowe większa część ekspertów nastawiona jest sceptycznie.

Dodatkowo BMW Group kieruje się strategią zrównoważonego rozwoju, która kładzie nacisk na zamknięty i efektywny obieg materiału. Celem jest wyraźne zwiększenie udziału materiałów z surowców wtórnych w pojazdach. Już dzisiaj firma używa 50% aluminium, 25% stali i do 20% termoplastu pochodzących z recyklingu. Te wskaźniki powinny w przyszłości wzrosnąć. Zwiększone wykorzystanie materiałów wtórnych w dłuższej perspektywie pomoże zmniejszyć zapotrzebowanie na surowce pierwotne.

Zasadniczo BMW Group przestrzega w łańcuchach dostaw wysokich standardów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do surowców. Dlatego w przyszłości, aby móc pracować z BMW Group, dostawcy surowców będą musieli np. uzyskać certyfikację Inicjatywy na rzecz Odpowiedzialnego Górnictwa (Initiative for Responsible Mining Assurance – IRMA).

BMW Group i WWF z radością przyjmują fakt, że do inicjatywy ochrony głębin morskich obok Google, Samsung SDI i Volvo Group przystąpiły trzy kolejne przedsiębiorstwa, oraz są przekonane, że dołączą kolejne. Patrick Hudde, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw i zarządzania pośrednim nabywaniem surowców BMW Group: — Inicjatywa pozostaje otwarta dla kolejnych uczestników. Cieszymy się, kiedy dołączają do nas kolejne przedsiębiorstwa, a w szczególności, jeśli pochodzą one z naszego łańcucha dostaw.Podziel się z innymi

Dodaj komentarz